تبلیغات
وبلاگicon

مطالب جالب،خواندنی،خنده دار و سرگرم کننده

_سلااااام_________________$$$$$$$_______________$$____
______خوفی ؟؟___________$$$$$$$$$$___________$$$$$___
________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__
_______من آپم_____________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___
__________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
____بدو منتظرتم_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____
__________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____
_________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____
_______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____
______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___
___$$$$$$___________________$$$$$$$$$$
           . ((__ ))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
    ((__ __ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
   ((_ _ _____ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
  ((_ __╔═╗__ ___))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
 ((__ _ _╚═╝______ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
((_ __ __ __ __ __ _____))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))
 |___________________|_____________________|
 |_____╔═╦═╗______|_╔═╦═╗__╔═╦═╗|
 |_____║║║║║______|_╠═╬═╣__╠═╬═╣|
 |_____║║║║║______|_╚═╩═╝__╚═╩═╝|
 |_____║║║║║______|____________________|
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
..▓▓..▓▓
..▓▓......▓▓
..▓▓......▓▓..................▓▓▓▓
..▓▓......▓▓..............▓▓......▓▓▓▓
..▓▓....▓▓..............▓......▓▓......▓▓
....▓▓....▓............▓....▓▓....▓▓▓....▓▓
......▓▓....▓........▓....▓▓..........▓▓....▓
........▓▓..▓▓....▓▓..▓▓................▓▓
........▓▓......▓▓....▓▓
.......▓......................▓
.....▓.........................▓
....▓......^..........^......▓
....▓............♥.............▓
....▓..........................▓
......▓..........ٮ..........▓
..........▓▓..........▓▓
آپــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــمـــ ــ ــ ــ .....


.....____________________ , ,__
....../ `---___________----_____] - - - - - - - - ░ ▒▓▓█D
...../_==o;;;;;;;;_______.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ----"
...//___//
..//___//
.//___//، ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡ ܓ____________***__*_**** ___________
____________**__**_____* __________
___________***_*__*_____* _________
__________****_____**___****** ____
_________*****______**_*______** __
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______* _____
________******_____*_______* ______
_________******____*______* _______
__________********_______* ________
__***_________**______** __________
*******__________** _______________
_*******_________* ________________
__******_________*_* ______________
___***___*_______** _______________
___________*_____*__* _____________
_______****_*___* _________________
_____******__*_** _________________
____*******___** __________________
____*****______* __________________
____**_________* __________________
_____*_________* __________________
_____________*_* __________________
______________** __________________


________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@_______________________________$$$$آپم✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
____________________________$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
__________________________$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم♥دنیای تاریک من ♥
______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم✿♥دنیای تاریک من ♥✿
____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿
___________________$$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_________________$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________________$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_______________$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
______________$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_____________$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
____________$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
___________$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
___________$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
__________$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
__________$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_________$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_________$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
________$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_________$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
___$$$$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_____$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
______$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_____$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
____$$$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
_________$$$$آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
__________$$$ آپم♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥
♥✿♥✿♥دنیای تاریک من ♥✿♥✿♥

____________________________$$$$$$آپم
__________________________$$$$$$$آپم
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم
______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم
____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم
___________________$$$$$$$$$$$$$آپم
_________________$$$$$$$$$$$$آپم
________________$$$$$$$$$$آپم
_______________$$$$$$$$$آپم
______________$$$$$$$$آپم
_____________$$$$$$$$آپم
____________$$$$$$$آپم
___________$$$$$$$آپم
___________$$$$$$آپم
__________$$$$$$آپم
__________$$$$$آپم
_________$$$$$آپم
_________$$$$آپم
________$$$$آپم
________$$$$آپم
________$$$آپم
________$$$آپم
_________$$آپم
___$$$$$$$$$$$$$$$آپم
_____$$$$$$$$$$$$آپم
______$$$$$$$$$آپم
_____$$$$$$$$$$$$آپم
____$$$$$$$$$$$$$$آپم
___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم
_________$$$$آپم
__________$$$ آپم
__________ $$آپم
___________$آپم
...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_
...........|..........*____* ........|||"|""\___
...........|________________ _ |||_|___|)
...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@)''

╗╔╦╦╦═♫║║
╣╔║║║║╣╚♫
╝═╩♫╩═╩═╚
*´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•*
*´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•*
_____$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$____♥
___$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___♥
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____♥
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
_________$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥
___________$$$$$$$$$$ _____♥
_____________$$$$$$ _____♥
______________$$$$_____♥
_______________$$_____♥
________________$_____♥


..................░ ░'
......................░.░
___(█)___(▒▒▒▒▒▒▒▒)
_(█)__(████████████)
__(█)__(███████████)
___(█)_(███████████)
_____(█)██████████)
__________(██████)
____███▓▓▓▓▓▓▓▓▓███====================================================

برای مشاهده ی سری کامل شکلک های کامنت گذاری اینجا کلیک کنید

====================================================طبقه بندی: شکلک های کامنت گذاری،
برچسب ها: شکلک های متنی، شکلک کامنت گذاری، شکلک متنی، شکلک کامنت، شکلک های کامت گذاری متنی، شکلک های متنی کامنت گذاری، شکلک های متنی کامنت، شکلک های متنی باحال، شکلک های کامنت گذاری باحال، همه ی شکلک های کامنت گذاری، سری کامل شکلک های کامنت گذاری، سری کامل شکلک های متنی، همه ی شکلک های متنی،

تاریخ : یکشنبه 1392/05/6 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : zahra | نظرات

  • یکتا گستر
  • بک لینک
  • ضایعات